China Major Cities Area Codes

Top China Travel lists China major cities area code list for checking. If you want to make a phone calling between two cities in China, this form will help you.
 
City
Code
Beijing
10
Chengdu
28
Chongqing
23
Dunhuang
937
Guangzhou
20
Guilin
773
Guiyang
851
Haikou
898
Hangzhou
571
Hohhot
471
Huangshan
559
Jinan
531
Kunming
871
Lanzhou
931
Lhasa
891
Lijiang
888
Luoyang
379
Nanjing
25
Qingdao
532
Shenzhen
21
Shanghai
755
Suzhou
512
Urumqi
991
Xian
29

Tips for dialing fixed telephone number in China

To call a fixed telephone number in a Chinese city from another Chinese city:
Dial 0 + area code + fixed telephone number, for example: dialing a fixed number in Beijing will be 010 - 1234 5678
In most areas, domestic land line number contains 7 digits, some big cities such as Beijing, Shanghai, Guangzhou have 8 digits.

Recommended Tours