China Travel Feedbacks & Tour Reviews

10 Days China Small Group Tour from USA

Client: Mr.Mark Krezowski

Nationality: USA

Pax: 3

Group Code: TCT-GT-JT-180510D

Itinerary: Beijing-Xian-Yangtze River Cruise(Chongqing-Yichang)-Shanghai

8 Days China Minority Tour in May

Client: Mr.Lim

Nationality: Singapore

Pax: 2

Group Code: TCT-JC-FIT-180508

Itinerary: Guiyang-Huangguoshu-Xingyi-Anshun-Guiyang-Kaili-Zhenyuan-Guiyang

Amazing 8 Days Wuhan Trip in April

Client: Mr. Hans

Nationality: Malaysia

Pax: 10

Group Code: TCT-LL-FIT-180421B

Itinerary: Wuhan-Mount Wudang-Xiangyang-Wuhan

Great Yellow Mountain Tour in April

Client: Ms.Bich K Tran

Nationality: United States

Pax: 4

Group Code: TCT-JC-FIT-180409

Itinerary: Shanghai-Hangzhou-Mt. Huangshan-Shanghai

1 Week Classic China Tour from India

Client: Ms.Gauri Belsare

Nationality: India

Pax: 3

Group Code: TCT-RH-FIT-180408B

Itinerary: Beijing-Shanghai

16 Days China Highlight Tour from Canada

Client: Mr.David Taylor

Nationality: Canada

Pax: 2

Group Code: TCT-JC-FIT-180407

Itinerary: Beijing-Xian-Chengdu-Guilin-Longsheng-Yangshuo-Guilin-Hangzhou-Suzhou-Shanghai

The Best China Trip with Mt. huangshan

Client: Deepu Mathew

Nationality: UK

Pax: 7

Group Code: TCT-JC-FIT-180331B

Itinerary: Beijing-Xi'an-Mt. Huangshan-Shanghai-Hongkong

11 Days China Wonders Tour from Australia

Client: Mr. Jackie

Nationality: Australia

Pax: 4

Group Code: TCT-VL-FIT-180330C

Itinerary: Shanghai-Guilin-Xian-Beijing

Brilliant China Trip with Yangtze River Cruise

Client: Mr.Edward Ford

Nationality: USA

Pax: 6

Group Code: TCT-RW-FIT-180328

Itinerary: Beijing-Xian-Guilin-Chengdu-Chongqing-Yangtze Cruise-Yichang-Shanghai

7 Days Xinjiang Cultural Tour from Australia

Client: Mr. Stuart

Nationality: Australia

Pax: 2

Group Code: TCT-JC-FIT-180327

Itinerary: Beijing-Urumqi-Turpan-Urumqi- Kashgar-Urumqi-Beijing

Join a Small China Group from India

Client: J.P.Agarwal

Nationality: India

Pax: 1

Group Code: TCT-GT-YY-180315

Itinerary: Beijing-Xi'an-Guilin-Chongqing-Yangtze Cruise-Yichang-Shanghai

Splendid China Package in March

Client: Mr.Peter Freer

Nationality: USA

Pax: 7

Group Code: TCT-RW-FIT-180313

Itinerary: Beijing-Xian-Guilin-Shanghai-Beijing

Fantastic China Highlight Tour from India

Client: Mr.Pradeep Kumar

Nationality: India

Pax: 4

Group Code: TCT-RW-FIT-180310

Itinerary: Beijing-Xian-Chengdu-Guilin-Hangzhou-Suzhou-Shanghai

Stunning 15 Days Family Trip in China

Client: Gail Hewitt

Nationality: Canada

Pax: 5

Group Code: TCT-RW-FIT-180308

Itinerary: Beijing-Xian-Guilin-Chongqing-Yichang-Shanghai

Wonderful 12 Days China Tour in February

Client: Mr.Calvin Coulter

Nationality: Canada

Pax: 2

Group Code: TCT-RW-FIT-180225

Itinerary: Shanghai-Guilin-Xian-Beijing