Hangzhou Day Tours

One Day Hangzhou Highlight Tour

West Lake, Huaxiang Guanyu, Lingyin Temple, Peak Flown from Afar

From $48

Tour Code: TCT-Hangzhou-DT-01

Tour Type: Private Tour

One Day Hangzhou to Wuzhen Water Town Tour

Wuzhen water town

From $52

Tour Code: TCT-Hangzhou-DT-02

Tour Type: Private Tour

One Day Hangzhou Cultural Tour

Hangfang Street, Huqingyu Traditional Pharmacy, The Former Residence of Hu Xueyan, Southern Song Dynasty Guan Kiln Museum

From $34

Tour Code: TCT-Hangzhou-DT-03

Tour Type: Private Tour